دوسالگی سقوط جمهوریت

سقوط آخرین جمهوریت در افغانستان؛ صفحه سیاه تاریخ

در ویژه برنامه سقوط آخرین جمهوریت در افغانستان، در این باره با این مهمانان بحث و گفت وگو شده است.

Read More
دوسالگی سقوط جمهوریت، موج

موج: سقوط جمهوریت و تکرار فاجعه بار تاریخ در افغانستان

در این برنامه موج، این موضوع با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به بررسی گرفته شده است.

Read More
دوسالگی سقوط جمهوریت

ویژه برنامه روایت شکست؛ بررسی دیروز، وضعیت امروز و آینده افغانستان

در این برنامه از مهمان پرسیده می شود که آیا رهبران و بنیان گذاران جمهوریت بیست ساله در افغانستان خودشان.

Read More
خبر آمو، دوسالگی سقوط جمهوریت

خبر ۸ آمو ۲۴ اسد ۱۴۰۲

والی پیشین پروان در این باره به آمو می‌گوید که در روز سقوط برای دفاع از پروان با کمبود نیرو.

Read More
دوسالگی سقوط جمهوریت، زنان

نگاهی به دستورهای طالبان برای محدود کردن زندگی زنان و دختران در افغانستان

دستورهای طالبان حق کار، آموزش و گشت‌وگذار زنان و دختران افغانستان را محدود کرده است. شماری از فعالان ‌حقوق زنان.

Read More
بازرگانی، دوسالگی سقوط جمهوریت

نگاهی به وضعیت اقتصادی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت

شامگاه روز یکشنبه 24 اسد 1400 (15 آگست 2021) زمانی که طالبان وارد کاخ ریاست جمهوری افغانستان شدند، سپرده‌های مردم.

Read More
افغانستان، دوسالگی سقوط جمهوریت

نگرانی جهان از اوضاع بشری افغانستان زیر اداره طالبان

در حالی که دو سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و جهان اوضاع بشری افغانستان زیر اداره طالبان را.

Read More
افغانستان، دوسالگی سقوط جمهوریت

مهمترین تحولات امنیتی افغانستان در پانزدهم آگست ۲۰۲۱

سقوط افغانستان به دست طالبان امروز دو ساله شد. دو سال پیش از ششم آگست تا پانزدهم آگست 2021 به.

Read More
افغانستان، دوسالگی سقوط جمهوریت

وضعیت تاسف‌بار آزادی بیان؛ هنر و موسیقی در دوسالگی بازگشت طالبان به قدرت

افغانستان در دو سال حاکمیت طالبان با محدودیت‌هایی در بخش آزادی بیان، هنر و موسیقی روبرو شده است.

Read More
افغانستان، دوسالگی سقوط جمهوریت

نگاهی به حملات شاخه خراسان داعش؛ دو سال پس از بازگشت طالبان به قدرت

پس از حاکمیت دوباره طالبان، در کنار جبهه مقاومت و جبهه آزادی؛ داعش شاخه خراسان بیش‌ترین حمله‌ها را در برابر.

Read More