خبر آمو دوسالگی سقوط جمهوریت

خبر ۸ آمو ۲۴ اسد ۱۴۰۲

سقوط افغانستان به دست طالبان امروز دو ساله شد. دو سال پیش از ششم آگست تا پانزدهم آگست ۲۰۲۱ به استثنای ولایت پنجشیر همه ولایت‌های افغانستان یکی پس از ‌دیگری به دست طالبان سقوط کردند.

در پانزدهم‌آگست ۲۰۲۱ ولایت‌های کاپیسا، پروان، وردک، بامیان، خوست، ننگرهار ، دایکندی، نورستان و سرانجام کابل به دست طالبان سقوط کرد.

والی پیشین پروان در این باره به آمو می‌گوید که در روز سقوط برای دفاع از پروان با کمبود نیرو روبرو بوده است.