افغانستان دوسالگی سقوط جمهوریت

مهمترین تحولات امنیتی افغانستان در پانزدهم آگست ۲۰۲۱

سقوط افغانستان به دست طالبان امروز دو ساله شد. دو سال پیش از ششم آگست تا پانزدهم آگست ۲۰۲۱ به استثنای ولایت پنجشیر همه ولایت‌های افغانستان یکی پس از ‌دیگری به دست طالبان سقوط کردند.

در پانزدهم‌آگست ۲۰۲۱ ولایت‌های کاپیسا، پروان، وردک، بامیان، خوست، ننگرهار ، دایکندی، نورستان و سرانجام کابل به دست طالبان سقوط کرد.

والی پیشین پروان در این باره به آمو می‌گوید که در روز سقوط برای دفاع از پروان با کمبود نیرو روبرو بوده است.

فضل‌الدین‌ عیار، والی پیشین پروان در این باره گفت: «در آن زمان به ریاست امنیت مراجعه کردم تا از قطعه امنیت کار‌ گرفته شود. کسی نبود. برای این ادعا همه ‌حضور داشتند. قطعات در دست نداشتیم که از خطوط دفاع کنیم.»

اما رییس پیشین شورای ولایتی ننگرهار به آمو می‌گوید که اداره محلی ننگرهار با طالبان تفاهم داشت که در صورت پیروزی طالبان در کابل ننگرهار بدون ‌درگیری به طالبان واگذار شود.

احمدعلی حضرت، رییس پیشین شورای ولایتی ننگرهار در این باره گفت: «یک عامل این بود که همه افغانستان سقوط کرده بود و اداره محلی و برخی بزرگان قومی ننگرهار با طالبان به این تفاهم رسیده بودند که اگر شما همه افغانستان را در اداره گرفتید، ننگرهار بدون مقاومت به شما واگذار خواهد شد.»

تا پیش از چاشت ۱۵ آگست ولایت‌های کابل و‌ پنجشیر در اداره دولت پیشین بود، حدود ساعت ۱۱ هرج‌ومرج و شایعه سقوط در کابل بیش‌تر شد، حدود ساعت ۰۲:۳۰ این روز محمد اشرف غنی با سه‌چرخبال پنهانی افغانستان را ترک کرد.

او در روز ۱۸ آگست در یک پیام ویدیویی گفت: «من در‌ مجبوری از افغانستان برآمدم تا از جنگ و ویرانی کابل جلوگیری شود و از توطئه دشمن تاریخی افغانستان که فاجعه تحقیر زعیم‌ ملی کشور بود، جلوگیری شود.»

پس‌ از آن‌که محمد اشرف غنی افغانستان را ترک کرد، امیدها و تلاش‌ها برای توافق سیاسی با طالبان از هم‌ پاشید، شام آن روز طالبان با نشرات زنده الجزیره به ارگ رفتند.

به‌گفته منابع در پایان روز ۱۵ آگست پروازهایی به ترکیه، دهلی‌ نو، امارات متحده عربی و پاکستان صورت گرفت و شماری زیادی از مقام‌های جمهوریت و رهبران سیاسی به وسیله این پروازها از افغانستان خارج شدند.

در این بین چند پرواز به پنجشیر انجام شد، پنجشیر هنوز به دست طالبان سقوط نکرده بود و مقاومت دوم در برابر طالبان شام این روز از پنجشیر اعلام شد تا این‌که پنجشیر نیز در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ به دست طالبان سقوط کرد.