افغانستان

تأکید شهروندان کشور به برداشته شدن محدودیت‌ها بر زنان و دختران

برخی از شهروندان کشور از ملل متحد می‌خواهند، فردی را هم‌چون فرستاده ویژه برای افغانستان بگمارد که در برداشتن محدودیت‌ها بر زنان و دختران بیشتر تلاش کند.

شماری از زنان و دختران می‌گویند که طالبان همواره بر زنان و دختران محدودیت‌های جدید وضع می‌کنند و هم اکنون، زنان از حقوق بنیادی شان به شمول حق کار و آموزش محروم اند.

این شهروندان از فرستاده ویژه ملل متحد انتظار دارند تا در مشارکت سیاسی زنان در افغانستان کار کند و واقعیت‌های موجود افغانستان را به ملل متحد گزارش دهد.

در قطعنامه ای‌که از سوی شورای امنیت ملل متحد به تازگی با اکثریت آرا تصویب شده، گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان یکی از کلیدی‌ترین مورد‌های آن است.

انتظار می‌رود فرستاده ویژه در نشست آینده ملل متحد که در آن نمایندگان ویژه کشورها حضور دارند، مشخص شود.

شماری از شهروندان می‌گویند، فردی باید به عنوان فرستاده ویژه گزینش شود که در برآورده کردن حقوق زنان در افغانستان تلاش کند و محدودیت‌ها بر زنان و نقض حقوق بشر از سوی طالبان را بی‌طرفانه گزارش دهد.

بهشته، باشنده فراه، می‌گوید: «خواست ما از فرستاده ویژه این است که باید واقعا از زنان محروم افغانستان نمایندگی کند وبرای رفع محدودیت ها با طالبان به نتیجه برسد تا حقوق زنان تامین شود.»

هدیه، دانش‌آموز، می‌گوید: «ما زنان و دختران در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستیم و از حقوق اولیه خود محروم هستیم می خواهیم در زمینه کار و وتحصیل ما توجه جدی صورت گیرد.»

شماری از زنان و دختران از وضع محدودیت‌های روز افزون طالبان انتقاد می‌کنند و از فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان انتظار دارند تا در برطرف کردن چالش‌های زنان که در حال حاضر با آن روبرو هستند، توجه کند.

یلدا، دانشجو، می‌گوید: «شخصیکه به عنوان فرستاده ویژه ملل متحد تعیین می شود باید یک شخصی باشد که حد اقل برای رشد و توسعه زنان کار کند.»

شماری از فعالان زن خواستار به رسمیت شناختن آپارتايد جنسیتی از سوی ملل متحد هستند.

ترنم سیدی فعال حقوق زن می‌گوید: «کسی باشد که پابندی و تعهد به حقوق بشری داشته باشد و مساله اپارتاید جنسیتی که در افغانستان وجود دارد را به رسمیت بشناسد و مشکلات که بر زنان و دختران همه روز از سوی طالبان ایجاد می شود به رسمیت بشاند و گزارش های را که به شورای امنیت و ملل متحد ارائه می کند بر اساس واقعیت ها و مستندات باشد و از دل مردم افغانستان صحبت کند.»

تا کنون ملل متحد و نماینده‌گان ویژه کشورها، بر سر چهره‌های مورد نظرشان به عنوان فرستاده ویژه برای افغانستان تصمیم نگرفته اند. فرستاده ویژه ماموریت عملی کردن پیشنهادهای فریدون سنیرلی اوغلو، پیشبرد گفت‌وگو‌های میان افغان‌ها و تسهیل تعامل و ادغام افغانستان به جامعه‌جهانی را خواهد داشت.