افغانستان

کمیته‌ی جهانی نجات: مهاجران اخراج‌شده جای امن برای زندگی ندارند

File-photo

کمیته‌ی جهانی نجات می‌گوید که مهاجران اخراج‌شده از پاکستان، جای امن برای زندگی در افغانستان ندارند و این مساله یک خطر جدی برای کودکان و زنان است.

هماهنگ‌کننده‌ی ارتباطات این کمیته می‌افزاید که در حال حاضر، مهاجران زیرخیمه و در فضای باز زندگی می‌کنند و دست‌رسی به مراقبت‌های بهداشتی ندارند.

هم‌زمان با این، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان تاکید می‌ورزد که مهاجران در افغانستان، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.

شمار مهاجران برگشته و اخراج‌شده از پاکستان، از مرز ۳۵۰ هزار تن هم گذشته است. مهاجرانی که اکنون از یک‌سو با سردی هوا رویه‌رو شده‌اند و از طرف دیگر، دختران شان زیر حاکمیت طالبان، از آموزش، کار و تحصیل دور شده‌اند.

کمیته‌ی جهانی نجات، مشکلات مهاجران افغانستان از پاکستان را یک نگرانی بزرگ گفته است. هماهنگ‌کننده‌ی ارتباطات این کمیته می‌گوید؛ بیش‌تر افرادی که از پاکستان به افغانستان میایند، به پشتیبانی روان‌درمانی نیاز دارند.

عبدالخالق صدیقی، هماهنگ‌کننده‌ی ارتباطات کمیته‌ی بین‌المللی نجات می‌گوید: «زمستان نزدیک است؛ آب‌و‌هوا و دما هر روز کاهش میابد. بنابراین، این یک نگرانی بزرگ برای افرادی است که به این‌جا میایند. آنان نیاز به سرپناه‌فوری دارند؛ چون اکثر آنان هیچ جای امنی برای رفتن ندارند و این، به معنای استرس جدی؛ به‌ویژه برای زنان و کودکان است. چرا که آنان اکنون در زیرخیمه‌ها، زیر آسمان باز زندگی می‌کنند. علاوه‌براین، بیش‌تر افرادی که به این‌جا میایند، می‌دانید آنان به حمایت روانی‌اجتماعی، به حمایت آموزشی و هم‌چنان به حمایت مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیاز دارند».

کمیته‌ی جهانی مهاجرت گفته است که مهاجران افغانستان، تمام دارایی‌ها از جمله خانه‌های شان را از دست داده‌اند و با مشکلاتی زیادی روبه‌رو هستند.

هم‌زمان با این، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان می‌گوید که مهاجران با مشکلات زیاد، از جمله مشکل دارو و خوراک روبه‌رو هستند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان می٬گوید: «موضوعات ده نفر و صد نفر نیست، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. بدون مشکلات و تکلیف هم نیست. زمستان در پیش داریم. من یقین دارم مهاجران با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. مسایل دوا، مسایل خوراک شان است. زمستان است. سردی هوا است. موضوعات زیاد در پیش داریم .برای امارت چلنج بزرگ است».

سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، از پاکستان نیز خواست‌های دارد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان می‌گوید: «چهل سال زندگی کرده‌اند. موضوعاتی است که با جزییات صحبت شود. تشویش‌های که پاکستان دارد، هم مدنظر گرفته شود. دارایی‌های مردم است. این موضوعات با جزییات صحبت شود و راه‌حل سنجیده شود».

تازه‌ترین گزارش کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، نشان می‌دهد که تا اکنون، ۳۵۰ هزار تن از پاکستان اخراج یا برگشته‌اند که ۴۸ درصد آنان را زنان و ۵۲ درصد دیگر آنان را مردان تشکیل می‌دهند.