ویدیو ها

دیدبان کابل: سربازان طالبان کی‌ها هستند و چگونه به طالبان پیوسته‌اند؟

در این برنامه دیدبان کابل به کیستی «سربازان طالبان» پرداخته شده است و از مهمانان برنامه پرسیده شده است که داستان پیوستن سربازان یا به عبارت دیگر سرباز-طلبه های طالبان به صفوف طالبان چگونه است؟