افغانستان

انتقاد رییس مرکز مبارزه با هراس‌افگنی کشورهای مشترک‌المنافع از رویکرد طالبان در برابر داعش

رییس مرکز مبارزه با هراس‌افگنی کشورهای مشترک‌المنافع می‌گوید طالبان در مقابله با نفوذ فزاینده‌ی داعش شاخه-خراسان در افغانستان، ناکام مانده‌اند.

یوگنی سیسویف، در یک نشست سازمان همکاری‌های شانگهای تاکید می‌ورزد که هر چند طالبان، مبارزه‌ی سازش‌ناپذیر با داعش را اعلام کرده‌اند؛ اما جلو نفوذ فزاینده‌ی آنان را در افغانستان، گرفته نتوانسته‌اند.

به گفته‌ی او، فعالیت داعش، رشد جنایات فرامرزی و چالش‌های دگر افغانستان، زمینه‌ساز تهدید مستقیم به کشورهای آسیای مرکزی‌ است. در این میان، طالبان پیوسته گفته‌اند که به گونه‌ی پی‌گیر به مبارزه با داعش پرداخته‌اند و این گروه، تهدید جدی ایجاد نمی‌تواند.

حضور و فعالیت داعش شاخه-خراسان در افغانستان، یکی از نگرانی‌های کلیدی کشورهای منطقه بوده است؛ به‌ویژه کشورهای آسیای میانه و هم‌پیمانان آنان. به‌تازگی رییس مرکز مبارزه با هراس‌افگنی کشورهای مشترک‌المنافع، از نفوذ فزاینده‌ی داعش شاخه-خراسان در افغانستان، سخن زده و گفته است که بر بنیاد آمار ملل متحد، شمار جنگ‌جویانی این گروه، به ۶ هزار تن در افغانستان افزایش یافته است.

او در یک نشست سازمان همکاری‌های شانگهای تاکید کرده که طالبان هر چند مبارزه‌ی سازش‌ناپذیر با داعش را اعلام کرده؛ اما هنوز قادر به مقابله با نفوذ و توانایی‌های داعش در افغانستان نیستند.

یوگنی سیسویف، رییس مرکز مبارزه با هراس‌افگنی کشورهای مشترک‌المنافع می‌گوید: “افغانستان هم‌چنان نگرانی خاصی را برانگیخته است. طالبان که مبارزه‌ی سازش‌ناپذیر در برابر هراس‌افگنی را اعلام کرده‌اند، هنوز قادر به مقابله با نفوذ و توانایی‌های روزافزون شاخه‌ی خراسان داعش نیستند. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، قدرت آنان به ۶۰۰۰ تن افزایش یافته است.»

از عینک این مقام روسی، آن‌چه که او چالش‌های افغانستان، فعالیت‌های داعش و رشد جنایت‌های فرامرزی می‌خواند، برای کشورهای آسیایی مرکزی، تهدید مستقیم ایجاد خواهد کرد.

سمر سادات، آگاه نظامی «افغانستان یک جغرافیای امن برای فعالیت‌های تروریستی است‌. طالبان خود عامل بحران در منطقه است. نه تنها که جلوگیری نکردند؛ بل‌که با داعش و القاعده هماهنگی دارند.»

کشورهای مشترک‌المنافع، از روسیه تا کشورهای آسیایی میانه و منطقه را شامل می‌شوند. در آخرین نشست سران این کشورها، رییس جمهوری روسیه نیز از رشد فعالیت‌های هراس‌افگنی در افغانستان، نگرانی کرد.

ظاهرن یک بخش درشت تعهد طالبان برای این کشورها، سرکوب داعش بوده‌ است. در آخرین نشست فارمت مسکو هم، این تعهد از نکته‌های درشت بود.

کامه‌وال جلیلی، نظامی پیشین می‌گوید: «خود داعش گروهی‌ است که منافع و اهداف استخباراتی برخی از کشورها را در منطقه تامین می‌کند و هم‌چون ابزار استفاده می‌شوند. بدون شک که طالبان در روندهای کاری خود، ناموفق و ناکام بوده‌اند.»

پیش از این، رییس ستاد ارتش طالبان گفته بود؛ داعش تهدید جدی نیست و هر تحرک آن، سرکوب شده‌ است.

اما در کم‌تر از یک ماه، داعش دو حمله‌ی مرگ‌بار انفجاری را در غرب کابل انجام داد. در منطقه‌ی هزاره‌نشین و اهل تشیع که بیش از ده کشته‌ و ده‌ها زخمی به جا گذاشته است. آن‌چه که به باور بسیاری، نمادی از حضور تهدیدساز و مرگ‌بار داعش در افغانستان است.