افغانستان

ملل متحده: مهاجران بازگشته به افغانستان با «مشکلات و خطرات جدی» روبه‌رو هستند

فیلیپو گراندی، کمیشنر کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که شمار زیادی از شهروندان افغانستان که مجبور به ترک پاکستان شده‌اند، در افغانستان با سختی‌ها و خطرات جدی روبه‌رو هستند.

گراندی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که افغانستان با یک بحران انسانی دست و پنجه نرم میکند که با نزدیک شدن زمستان تشدید شده است و با اخراج اجباری مهاجران افغان وضعیت در این کشور بدتر خواهد کرد.

آقای گراندی گفته است: «من از پاکستان می‌خواهم که به سنت دیرینه خود در تامین امنیت برای افغان‌های آسیب‌پذیر ادامه دهد».

پاکستان از اول نوامبر به گونه رسمی روند بازداشت و اخراج مهاجران بدون مدرک افغان را آغاز کرده است.

در هفته های پسین مقام های پاکستان از «مهاجران غیرقانونی» از حمله ۱.۷ میلیون پناهجوی افغان خواسته بود که این کشور را ترک کنند.

شمار زیاد از پناهندگان از نیمه های ماه سپتمبر تا مهلت تعین شده، به گونه داوطلبانه این کشور را ترک کردند.

رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که تا کنون حدود ۲۰۰ هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشته اند.

این در حالی است که ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺁزادﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ مذهبی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ نیز در یک اعلامیه در باره افزایش رویدادهای بازداشت، خشونت و ایجاد وحشت برای اقلیت‌های مذهبی و مهاجران افغانستان در پاکستان ابراز نگرانی کرده‌است.

این کمیسیون با نشر اعلامیه ای گفته است که اقلیت های مذهبی مانند فرقه احمدیه، پس از آغاز روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستان از سوی حکومت پاکستان، با چالش هایی مواجه شده اند.

دیوید کوری کمیشنر کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده در مورد بازگشت اجباری اقلیت های مذهبی به ویژه مسیحیان، شیعه ها، مسلمانان احمدیه و سیک ها، ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنان در افغانستان با محدودیت های شدید عقاید مذهبی رو به رو خواهند شد.

آقای کوری گفته است: «ما نگرانیم که حکومت پاکستان اقلیت‌های مذهبی که از آزار و تعقیب گریخته‌ اند، را به اجبار به افغانستان بازگرداند».

او افزوده است: «تحت حکومت طالبان، مسیحیان، مسلمانان شیعه، مسلمانان احمدیه و سیک ها نمی توانند آزادانه عقاید مذهبی خود را در افغانستان انجام دهند. دولت ایالات متحده باید به تعامل با مقام های پاکستانی ادامه دهد تا آنها را تحت فشار قرار دهد تا در این تصمیم سیاسی تجدید نظر کنند».

با این حال، دولت پاکستان تا کنون تصمیمی مبنی تجدید نظر در مورد روند اخراج مهاجران نگرفته است.