افغانستان

جاپان خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران شد

عکس از آرشیف.

سفیر جاپان در دیدار با سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بر ضرورت بازگشایی مکتب و دانشگاه بر روی دختران تاکید کرده است.

تاکویوشی کورمایا، سفیر جدید جاپان برای افغانستان در تازه ترین مورد، در دیدار با خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که با ملا هبت الله نزدیک است، در باره بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها گفتگو کرده است.

سفارت جاپان در کابل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که در این دیدار بر ضرورت بازگشایی مکتب ها و دانشگاه‌ها به روی دختران تاکید شده است.

آقای تاکویوشی گفته است: «زمانی‌که حکومت بر بنیاد خواسته‌های مردم افغانستان کار کند، بهبود روابط بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت و امکان همکاری بیشتر فراهم می‌شود. جاپان به پشتیبانی از مردم افغانستان در این مسیر ادامه خواهد داد».

شماری از دختران دانشجو از جامعه جهانی می خواهند که درباره بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها به روی دختران اقدام عملی کنند.

منیژه دانش آموز میگوید: «دو سال میشود که مکتب نرفته ایم. همیشه تاکید میشود که بازگشایی میشود، اما تا حالا چند تاثیری نکرده است. نشست و دیدار با مقامات حکومتی چندان تاثیری روی سرنوشت و آینده ما تا امروز نکرده است».

سپوژمی دانشجو میگوید: « نزدیک به دو یا سه سال میشود که دروازه های پوهنتون به روی ما بسته شده و به ما اجازه داخل شدن به پوهنتون داده نمیشود. من واقعا نمیفهمم چرا، زمانی که خداوند حق مساوی علم را به بندگانش داده است، پس چرا این حق از ما گرفته شود».

همزمان با این، درحالی که پاکستان روند اخراج پناهجویان افغانستان از این کشور را آغاز کرده است، تازه به روز پنجشنبه این کشور برای دانشجویان افغانستان بورسیه تحصیلی اعلام کرده است.

مهتاب دانشجو میگوید: «پاکستان از یک طرف افغان ها را از کشور خود بیرون میکند و از طرف دیگر برای دخترا بورسیه میدهد. این بورسیه ها را که میدهد، متاسفانه بسنده نیست و طوری که همه در جریان هستند، از درس محروم شده اند».

از سویی‌هم، وزارت معارف طالبان از سهولت ها برای جذب دانش آموزان برگشت کننده از پاکستان خبر میدهد اما در باره خواست ده‌ها هزار دانش آموز دختر که انتظار بازشدن مکتب‌ها را می کشند، پاسخ نداده است.

بیشتر از دو سال است که طالبان مکتب های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بسته اند و هزاران دانش آموز و دانشجوی دختر که در خطر اخراج اجباری از سوی پاکستان قرار دارند نیز با سرنوشت نا روشن رو به رو اند.