ویدیو ها

خبر آمو ۴ عقرب ۱۴۰۲

در نزدهمین روز جنگ اسرائیل-حماس ارتش اسرائیل می گوید که تا اکنون بیش ۷ هزار حمله را بر هدف هایی حماس انجام داده است.

برخی از فرهنگیان و استادان دانشگاه در نشستی می‌گویند که عبدالرحمان پژواک، نویسنده و شاعر سده گذشته پیوسته بر برابری جنسیتی در افغانستان تاکید می‌ورزید.