بازرگانی

تمایل روسیه برای سرمایه‌گذاری در پروژه خط آهن «ترنس-افغان»

رییس اداره راه آهن افغانستان زیر اداره طالبان که به روسیه سفر کرده است، روز سه‌شنبه با مشاور رئیس جمهور روسیه و رهبر سابق داغستان دیدار کرد.

مشاور رییس‌جمهور روسیه در این دیدار از تمایل این کشور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه آهن افغانستان به ویژه «ترنس- افغان» که آسیای میانه را به آسیای جنوبی متصل می‌کند سخن گفت.

همچنین در این دیدار در رابطه با برگزاری کنفرانس دوستی روسیه و افغانستان که قرار است سال آینده در مورد سرمایه‌گذاری در افغانستان برگزار شود، صحبت شد.

رمضان عبدالطیوف، رهبر سابق داغستان در این نشست افزود که برای هماهنگی بهتر کشورهای منطقه باید کمیته مشترک ایجاد شود و نماینده دایمی در افغانستان داشته باشند و هر ماه یک نشست آنلاین برگزار کنند.