ویدیو ها

سمیع مهدی در دیدار با تاریخ: گفت‌وگو با علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله افغانستان

در این برنامه «سمیع مهدی در دیدار با تاریخ» با علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله افغانستان گفت وگو شده است.

در این گفت وگوی یک ساعته، به موضوعات گونه گون مانند رویداد ۱۱ سپتامبر و اثرهای آن بر افغانستان، سفر ۲۰ ساله افغانستان، سقوط آخرین جمهوریت در افغانستان، حاکمیت کنونی طالبان و آینده افغانستان پرداخته شده است.