ویدیو ها

دیدبان کابل: چیستی «آپارتاید جنسیتی» و جایگاه آن در قوانین بین المللی

در این برنامه‌ دیدبان کابل به چیستی «آپارتاید جنسیتی» پرداخته شده است و از مهمانان برنامه پرسیده شده است که آیا «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی جایگاه دارد؟

شناخته‌شدن روی‌کرد دولت‌ها هم‌چون عاملان «آپارتاید جنسیتی»، چه پی‌آمدهایی به آن ساختار می‌تواند داشته باشد و آیا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان پایان‌پذیر و اصلاح‌شدنی استند؟