جهان

درگیری مسلحانه در سودان ۵.۵ میلیون نفر را آواره کرده است

سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده است که پس از آغاز درگیری مسلحانه در سودان ۵.۵ میلیون نفر آواره شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، نزدیک به ۴.۳ میلیون نفر آن در مناطق مختلف این کشور بیجا شده‌اند و نزدیک به ۱.۲ میلیون تن دیگر به کشورهای همسایه مانند مصر، چاد و سودان جنوبی پناه برده‌اند.

درگیری میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان در ۱۵ اپریل سال روان میلادی آغاز شد و تا هنوز خاتمه نیافته است.