صحت

بیش از ۱۱ میلیون کودک زیر پنج سال واکسین پولیو دریافت خواهند کرد

عکس از وزارت صحت عامه.

وزارت صحت عامه طالبان از آغاز کارزار سراسری واکسین پولیو در همکاری با ملل متحد در سراسر کشور خبرداد.

هدف از این کارزار واکسین بیش ۱۱ میلیون کودک زیر سن پنج سال در برابر ویروس پولیو گفته شده است.

در این کارزار قرار است کودکان ۶ تا ۵۶ ماهه کپسول ویتامین A دریافت کنند.

قلندر عباد، وزیر صحت عامه طالبان گفته است: «ما متعهد هستیم که در همکاری با شرکای خود مرض پولیو را در افغانستان محو کنیم.»

پولیو یک مرض ویروسی است که قابل درمان نیست و تنها با واکسین می‌توان از شیوع آن جلوگیری کرد.

از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون ۵ رویداد مثبت پولیو در کشور به ثبت رسیده است.