افغانستان

هژدهم می برابر است با روز جهانی موزیم

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به مناسبت این روز، نمایشگاه اثرهای باستانی را در کابل برگزار کرد.

اما تصویرهای جدید از موزیم ملی کابل نشان می‌دهد که اثرهای باستانی بودا دیده نمی‌شود و مجسمه‌ها برداشته شده‌اند.

نمایشگاه طالبان برای سه روز ادامه دارد.

این نمایشگاه زیر نام نمایشگاه‌های دوره اسلامی، عصر برنز و آی‌خانم به مناسبت روز جهانی موزیم برگزار شده است.

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می‌گوید که در موزیم کابل اثرهای باستانی با قدمت دوصد هزار سال وجود دارد.

سعدالدین سعید، معین مالی و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می‌گوید: «بعضی از اثرهای است که ۲۰۰هزار سال قدیمی هستند. اثرهای زیاد که ۵۰هزار یا ۳۰هزار و ۱۰هزار و ۵هزار قدمت دارند، وجود دارد.»

آمارهای ریاست موزیم کابل نشان می‌دهد که در این موزیم، شصت‌هزار اثر باستانی وجود دارد و اکنون در این نمایشگاه شماری زیادی از این اثرها به دید همگان گذاشته شده است.

اما مجسمه‌های که پیش از این در این موزیم وجود داشتند اکنون در این نمایشگاه دیده نمی‌شوند.

محمد یوسف، باشنده کابل در این باره می‌گوید: «از مسوولین امارت اسلامی و دولت افغانستان خواهشمندیم که در بخش مدیریت آثار فرهنگی افغانستان توجه بکنند.»

معاون اداری موزیم ملی از جامعه جهانی می‌خواهد که در حفظ و نگهداری میراث‌های فرهنگی کشور کمک کند.

موزیم ملی در سال ۱۹۱۹ در زمان امان الله خان بنیاد نهاده شد؛ اما در جنگ‌های داخلی ۷۰ درصد اثرهای باستانی آن به یغما رفت.