افغانستان

پنج تن از زخمیان حمله بامیان در شفاخانه ایمرجنسی در کابل بستری شدند

شفاخانه ایمرجنسی در کابل گفته است که پنج تن از زخمیان حمله مسلحانه دیروز در ولایت بامیان به این شفاخانه منتقل شده‌اند.

این شفاخانه در اعلامیه گفته است که زخمیان اتباع اسپانیا، لیتوانیا، ناروی، استرالیا و افغانستان هستند.

در این اعلامیه آمده است که غیرنظامیان افغانستان «وخیم‌ترین مجروحان» این حمله بوده‌اند.