افغانستان زنان

ادامه واکنش‌ها به ممنوعیت ورود زنان و دختران افغانستان به بند امیر

ممنوعیت طالبان بر ورود زنان و دختران به پارک ملی بند امیر در ولایت بامیان همچنان واکنش‌برانگیز است.

برخی از دختران از طالبان می‌‌پرسند که در پیوند به این تصمیم خود وضاحت دهند که بر بنیادی چه موردی آزادی ورود زنان و دختران را به این محل تفریحی سلب کرده‌اند.

شکیلا؛ باشنده بامیان است. او همچون صدها دختر دیگر از طالبان می‌پرسد که چرا این همه محدودیت را بر سر راه زنان و دختران افغانستان وضع کرده‌اند؟

او می‌گوید که با ممنوعیت ورود زنان و دختران به پارک ملی بند امیر نفس‌های آخر آزادی گشت‌‌وگذار زنان هم در گلو خفه شده است.

شکیلا در این باره گفت: «ما از این همه محدودیت خسته شدیم، گناه ما چیست؟ به خاطر این که ما زن هستیم، این چنین رفتار زشتی با ما می‌شود؟»

او تنها نیست و شماری دیگر از دختران نیز می‌گویند که نفس‌کشیدن در سایه این محدودیت‌ها برایشان دُشوار است.

ناجیه روفی؛ باشنده کابل معتقد است: «یک روز بیایید بگویید که زن افغانستان دیگر نباید آکسیجن استفاده کند، آکسیجن‌سنج بسازید و‌ بگویید که زن افغانستان در روز این قدر آکسیجن استفاده کند، در حدی که نمیرد.»

سرپرست‌ وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به روز شنبه در یک نشست اعلام کرد که پس از این زنان و دختران اجازه رفتن به پارک ملی بند امیر را ندارند.

پارک ملی بند امیر از محل‌های تفریحی افغانستان است که از سراسر افغانستان و برخی کشورهای جهان مردم برای بازدید و‌ تفریح به آن می‌آیند. اما طالبان زنان افغانستان را از سفر به آنجا محروم کردند.