دوسالگی سقوط جمهوریت

نگاهی به مهمترین تحولات افغانستان در ششم آگست ۲۰۲۱

سقوط کامل ولایت نیمروز به دست طالبان؛ ادامه جنگ شدید در هرات، شبرغان، لشکرگاه و قندهار و جلسه شورای امنیت با موضوع افغانستان مهمترین اتفاقات ششم آگست ۲۰۲۱ بود.

دو سال پیش در روز ششم آگست ۲۰۲۱؛ صفحه‌ای تازه در وضعیت جنگی افغانستان رقم خورد و در ادامه سقوط پی‌ هم ولسوالی‌ها ولایت نیمروز به‌گونه‌ کامل به دست طالبان سقوط کرد.

در ششم آگست ۲۰۲۱ طالبان از ولسوالی‌ها پا را فراتر گذاشتند و برای گرفتن اداره ولایت‌ها آستین بالا زدند.

نخستین ولایتی که به دست طالبان سقوط کرد، ولایت نیمروز بود.

در درگیری شدید با نیروهای امنیتی دولت پیشین، در شمال شهر زرنج در ولسوالی کنگ طالبان توانستند، وارد این شهر شوند و نیمروز کامل به دست طالبان سقوط کند.

در شب پنجم آگست ۲۰۲۱ طالبان توانسته بودند؛ برای چند ساعتی اداره بخش‌هایی از شهر شبرغان را به دست بگیرند، اما در ششم آگست، یار محمد دوستم فرزند مارشال دوستم حمله طالبان را عقب زد و جنگ شدید در شبرغان نیز ادامه یافت.

نسرین حمیدی؛ مسئول پیشین بخش نظارت وزارت معارف درباره آن روزها می‌گوید: «مردم و زنان افغانستان روی یک معامله فر‌وخته شدند و تمام امید و آرزوهایشان با خاک یک‌سان شد. مردم‌ نگران آینده و امیدهای خود بودند.»

نیرو‌های دولت پیشین در شهرهای لشکرگاه و قندهار هم‌چنان در برابر طالبان می‌جنگیدند، محمد اسماعیل‌خان هم در هرات سرگرم دفاع از زادگاه‌اش بود، اما دفاع او و عدم پشتیبانی دولت مرکزی از آقای اسماعیل خان، سبب شد تا شماری از چهره‌های سیاسی تصمیم بگیرند تا با طالبان نجنگند.

محمد الماس زاهد؛ مشاور پیشین، محمد اشرف غنی می‌گوید: «سلاح برایشان نفرستادند، امکانات نفرستادند و او را آماده نساختند؛ مگر سمبولیک. مطالعه ما همین بود که زمان جنگ گذشته و ما به دنبال راهی بودیم که حکومت را صلح حفظ کنیم، چیزی که جهان به دنبال آن بود.»

با این حال؛ شورای امنیت ملل متحد، نشست فوری در مورد افغانستان برگزار کرد.

در این نشست فرستاده پیشین دبیرکُل متحد برای افغانستان گفت که در یک ماه‌پسین تنها در نبردهای لشکر‌گاه، هرات و فراه هزار تن جان باخته‌اند.

دیبورا لاینز؛ فرستاده پیشین دبیرکل ملل متحد برای افغانستان در آن روزها گفته بود: «تنها در این سه مورد من از بیش از یک هزار قربانی صحبت می‌کنم، تنها در همین ماه گذشته. علاوه براین، خانه‌ها، بیمارستان‌ها، دکان‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت ها در حال تخریب هستند.»

فرستاده پیشین ملل متحد هم‌چنان خواهان توقف بی‌درنگ‌‌ جنگ از سوی طالبان شد، اما به گفته منابع آگاه، طالبان دنبال گزینه نظامی بودند تا گفت‌وگو.