جهان

یک میلیون گل آفتاب پرست هدیه مرد امریکایی به همسرش

یک کشاورز در ایالات متحده به مناسبت پنجاهمین سالگرد ازدواجش، بیش از یک میلیون گل آفتاب پرست به خانمش هدیه کرده است.

لی ویلسن؛ چند ماه پیش به‌گونه پنهانی ۸۰ هکتار زمین را گل آفتاب‌ پرست کاشت، تا در ۵۰مین سالگرد ازدواجش، آن را به همسرش هدیه بدهد.

خانمش گل آفتاب پرست را دوست دارد، به همین دلیل آقای ویلسن، زمین‌هایش را گل آفتاب پرست کاشته است.

لی ویلسن همراه با پسرش به گونه پنهانی چند ماه پیش ۸۰ هکتار زمین را گل آفتاب پرست کاشتند و حالا با نزدیک شدن سالگرد ازواجش این گل‌ها به ثمر رسیده است.

همسرش رِنی ویلسون عاشق گل‌های آفتاب پرست است. از این رو برایش این مزرعه را هدیه کرده است.

رنی ویلسون می‌گوید: «این به من احساس بسیار خاصی داد. هدیه سالگرد ازدواجمان نمی‌توانست کامل‌تر از یک مزرعه گل آفتاب پرست باشد.»

آقای ویلسن در هر هکتار زمین ۱۵ هزار گل کاشته است که در مجموع ۱.۲ میلیون گل آفتاب پرست برای خانمش هدیه داده است.