دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با عظیم محسنی نماینده پیشین مردم بغلان در مجلس نمایندگان

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این گفت‌وگوی آمو، با محمد عظیم محسنی، نماینده پیشین مردم بغلان در مجلس نماینده گان گفت‌وگو شده است.