افغانستان

وزارت خارجه آمریکا: برنامه‌ای برای سفر به افغانستان نداریم

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که هیچ مقام این وزارت برنامه رفتن به افغانستان را ندارد.

این وزارت با اشاره به آنچه که نقض فاحش حقوق بشر و به حاشیه راندن زنان و دختران از سوی طالبان می‌خواند، تاکید می‌ورزد که اگر طالبان دنبال به رسمیت شناختن جهانی استند، با اقدام‌ها و سیاست‌هایی که در افغانستان به اجرا می‌گذارند، توجه کنند.

ظاهرا بهتر شدن میانه طالبان و امریکا بستگی به نحوه‌ی برخورد طالبان با حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان دارد؛ چرا که وزارت خارجه امریکا درباره رابطه با طالبان می‌گوید، هیچ مقام این وزارت برنامه‌ای برای رفتن به افغانستان ندارد و ایالات متحده عقب‌گرد آشکاری در افغانستان را با نقض فاحش حقوق بشر و به حاشیه راندن زنان و دختران از سوی طالبان می‌بیند.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: «به‌گونه منظم عقب‌گرد آشکاری را که در افغانستان می‌بینیم، نقض فاحش حقوق بشر، به حاشیه راندن زنان و دختران، محکوم می‌کنیم و این امر همچنان ادامه دارد. اینجا دو مورد است. یک؛ اگر طالبان قصد دارند به دنبال به رسمیت شناختن جهانی باشند، باید مستقیماً با اقدامات و سیاست‌هایی که در افغانستان اتخاذ می‌کنند شروع کنند. دوم؛ ایالات متحده به دقت زیر نظر خواهد داشت و ادامه خواهد داد.»

در همین حال قرار است در تاریخ هفدهم نوامبر سال روان یک ارزیابی مستقل به دستور شورای امنیت ملل متحد از رویکرد جهانی در برابر بحران در افغانستان انجام شود.

دیده‌بان حقوق‌بشر از هماهنگ‌کننده این ارزیابی در نامه‌ای خواسته که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان باید اولویت این ارزیابی باشد. چرا که به باور دیده‌بان حقوق بشر افغانستان جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان را دارد.

هیدر بار، رییس بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر معتقد است: «ما از هماهنگ کننده ویژه می‌خواهیم که اطمینان حاصل کند که پیشنهادهایی که در هفدهم نومبر صادر می‌شوند، شامل تمرکز بسیار قوی بر جلوگیری از نقض حقوق بشر و ارائه پاسخگویی برای نقض حقوق بشر باشند که هر روز در افغانستان اتفاق می‌افتد.»

طالبان در آستانه دوسالگی بازگشت‌شان به قدرت در افغانستان متهم به نقض گسترده حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان با وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه استند. چنانچه که زنان نه اجازه آموزش و کار را دارند و نه هم نقشی در فرایندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.