بازرگانی

طالبان برای ثبات پول افغانی ۱۳ میلیون دالر را لیلام می‌کند

بانک مرکزی زیر اداره طالبان برای ثبات پول افغانی، ۱۳ میلیون دالر لیلام می‌کند.

این بانک در توییترش از تمام بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی خواسته است تا در این داوطلبی شرکت کنند.

بانک مرکزی زیر اداره طالبان می‌گوید که برندگان مکلف هستند پول خود را به‌گونه نقد تحویل این بانک کنند.

برخی از آگاهان اقتصادی بر این باورند که بسته‌های ۴۰ میلیون دالری امریکا به افغانستان، ارزش پول افغانی را ثابت نگهداشته است.