بازرگانی

افغانستان در نمایشگاه «گلوبل ویلیج» دبی مقام دوم را گرفت

افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی «گلوبل ویلیج» که همه ساله در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار می‌شود، مقام دوم را گرفت.

این نمایشگاه برای شش ماه ادامه داشت و افغانستان نیز در سال روان اشتراک کرده بود.

میرخان مقری، نماینده بخش افغانستان در این نمایشگاه گفته است که در جریان دو دهه گذشته، افغانستان برای بار نخست مقام دوم ر گرفته است.

به گفته او، در این نمایشگاه، تولیدات افغانستان شامل صنایع دستی، موسیقی، پارچه‌های هنری، لباس‌های محلی افغانستان، میوه خشک و تازه، سنگ‌های قیمتی و غذاهای افغانستان به نمایش گذشته شده بودند.

در این نمایشگاه به سه هزار و ۵۰۰ بازرگان و ۹۳ نهاد فرهنگی اشتراک کرده بودند.

از این نمایشگاه بیش از هفت میلیون تن از سراسر جهان سالانه دیدن می‌کنند.