افغانستان

تأکید وزیر خارجه ایران بر توجه جدی به تهدید گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان

وزیر خارجه ایران هشدار داده که افغانستان به راه حل‌های فوری نیاز دارد و اگر به تحرک‌های گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان توجه جدی نشود به منطقه و جهان پیامدهای منفی خواهد داشت.

امیر عبداللهیان در دیدار با هماهنگ کننده ویژه دبیر کُل ملل متحد برای افغانستان هم‌چنان گفته راه حل مساله افغانستان در ایجاد دولت فراگیر و مبارزه با هراس‌افگنی است.

حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران در این دیدار گفته است که افغانستان به راه‌حل‌های فوری نیاز دارد و اگر به تحرک‌های گرو‌‌ه‌های هراس افگن در افغانستان توجه جدی نشود، به منطقه و جهان پیامدهای جدی خواهد داشت.

در خبرنامه‌ وزارت خارجه ایران آمده است: «افغانستان نیازمند راه حل های فوری است؛ اگر جامعه بین‌المللی به چالش‌های امنیتی این کشور ناشی از تحرکات گروه‌های تروریستی توجه جدی نداشته باشد تبعات منفی آن دامن‌گیر منطقه و جهان خواهد شد.»

فرهاد ابرار، آگاه روابط‌بین‌الملل، می‌گوید: «ایران شدیداً نگران روابط طالبان با امریکا است، از دیر تا این نزدیکی آن را بی‌ثباتی منطقه تلقی کرده، حالا به‌گونه غیر مستقیم به طالبان هشدار می‌دهد، که در روابط با امریکا منطقه را نادید نگیرد.»

وزیر خارجه ایران هم‌چنان گفته است که ایجاد حکومت همه‌شمول، راه حل وضعیت کنونی افغانستان ‌‌است. خواستی که ظاهرا مشابه به خواست جهان از طالبان است.

مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، می‌گوید: «مردم اسیر افغانستان در گیر وضعیت وخیم سیاسی و امنیتی قرار گرفته اند، ظلم و استبداد فریاد می‌کند، نیمی از جمعیت افغانستان به جرم زن بودن زنده به گور شدند.»

در یک دیدار جداگانه، حسن کاظمی قمی، فرستاده ویژه ایران برای افغانستان، به سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه دبیر‌کُل ملل متحد برای افغانستان گفته است که باید از ابتکارهای منطقه‌یی برای حل مساله افغانستان پشتیبانی شود.

آقای قمی گفته است که منطقه بر روی‌کرد همکاری و تعامل با طالبان، مبارزه با هراس‌افگنی و موادمخدر، اجماع دارد.

با این همه، در ادامه دیدارهای طالبان نیز، سهیل شاهین مسوول دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که با مارین شوه،کاردار سفارت فرانسه برای افغانستان دیدار کرده و روی بهداشت، و موارد دیگر گفت‌وگو کرده است. سفارت فرانسه برای افغانستان تا کنون درباره این دیدار جزییاتی پخش نکرده است.