افغانستان

اوچا از کشورهای کمک کننده خواست تا منابع مالی‌اش در افغانستان را تامین کنند

اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از کمک کنندگان می‌خواهد تا منابع مالی نهادهای این سازمان را در افغانستان تمویل کنند.

اوچا در توییترش نوشته است که اگر کمک‌ها فراهم شود، عملیات کمک رسانی در افغانستان حفظ خواهد شد.

پیش از این، برنامه جهانی خوراک به دلیل کمبود بودجه، روند کمک رسانی برای ۸ میلیون تن در افغانستان را لغو کرده است.