جهان

برگزاری بزرگترین جشنواره گاوبازی اسپانیا؛ ۶ تن زخمی شدند

شهر پامپلونا اسپانیا میزبان جشنواره سنتی، جذاب و هیجان انگیز گاوبازی “سن فِرمین” با حضور هزاران نفر بود.

این جشنواره توام با خشونت همه ساله از ششم جولای آغاز و ۷ روز به درازا می کشد که در آن چندین گاو خشمگین در جاده ای رها میشوند و شرکت کنندگان با لباس سفید و دستمال سرخ دور گردن، جلوی این گاوها فرار میکنند و گاوها نیز مردمان را با شاخ میزند.

در مراسم روز جمعه شش نفر به گونه سطحی نیز زخمی شده بود.

در این جشنواره، چندین گاو خشمگین در مسیری تا ورزشگاه گاوبازی شهر، رها میشوند و صدها شرکت کننده نیز با لباس سفید و دستمال سرخ به دور گردن جلو گاوها فرار میکنند.

مردمان پامپلونا برای ۷ روز تا مرز جنون شادی و تفریح میکنند؛ اما گاوها در این جشنواره به شرکت کننده گان آسیب نیز میزنند. در مراسم روز جمعه، که ساعت ۸ بامداد به وقت محلی آغاز شد و برای پنج دقیقه طول کشید، شش شرکت کننده زخمی شدند.

این جشنواره ریشه مذهبی دارد و تاریخچه اش به قرون وسطی باز میگردد.

صد سال پیش، ارنست همینگ‌ویی یک نویسنده امریکایی رمانی با عنوان “خورشید هم طلوع میکند” نوشت و این جشنواره توام با خشونت را در سطح جهانی به شهرت رساند.

در همین حال، هزاران گردشگر نیز برای تماشای جشنواره سن فِرمین از سراسر جهان به اسپانیا سفر میکنند.