ایام ویدیو ها

ایام: نقش سازمان همکاری های شانگهای در حل بحران افغانستان چیست؟

بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در باره وضعیت افغانستان و اوکرایین و نیز عضویت دایمی ایران در این سازمان برگزار شد.

در این برنامه ایام، این موضوع با مهمانان برنامه، نصیراحمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنیو و صدیق صدیقی، معین پیشین وزارت امور داخله افغانستان به بحث گرفته شده است.