ویدیو ها

گفتگو با عبداللطیف پدرام رهبر کنگره ملی افغانستان

در این برنامه گرداننده کریم امینی با عبدالطیف پدرام، رهبر کنگری ملی افغانستان گفتگو کرده است.

در این گفتگو به چرایی بودن افغانستان در بحران چندین دهه یی پرداخته شده است و پرسیده می‌شود که چگونه می‌توان افغانستان را یک بار و برای همیشه از تاریکی بیرون کشید و از خون‌ریزی نجات داد.