افغانستان

هشدار سیگر از بیشتر شدن مداخله طالبان در فعالیت‌های سازمان ملل و دیگر نهادها

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود به چگونگی انتقال محموله‌های کمکی به نیازمندان افغانستان پرداخته است و از بیشتر شدن مداخله‌‌ طالبان در فعالیت‌های سازمان ملل و دیگر نهادهایی غیر دولتی در افغانستان پرده برداشته است.

در گزارش سیگر آمده است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ایالات متحده کمک‌هایش را به شهروندان افغانستان بدون رسیدن این کمک‌ها به طالبان ادامه داده است.

در این گزارش همچنین گفته شده است که اکنون طالبان در فعالیت‌های سازمان ملل و نهادهای غیردولتی به‌گونه‌ فزاینده‌ای مداخله می‌کنند.

در بخشی از گزارش سیگر آمده است: از زمانی که طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند، این سیاست دولت ایالات متحده بوده است که به پشتیبانی از مردم افغانستان بدون کمک به طالبان ادامه بدهد. با این حال طالبان به‌گونه‌ فزآینده‌ای در فعالیت‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی فعال در افغانستان مداخله کرده‌اند.

ادامه دستبرد طالبان در کمک‌های جهانی، نگرانی‌ها از صدمه وارد شدن به روند ادامه کمک‌ها را نیز بالا برده است.

قیس محمدی؛ استاد دانشگاه معتقد است: اگر این اعتماد بنا بر کدام دلیلی صدمه ببیند و یا گزارش‌های اشتباه در آن وجود داشته باشد و یا به اثبات برسد که کشور دریافت کننده، کمک‌ها را به گونه درست به مصرف نمی‌رساند، از یک طرف ادامه روند این کمک‌ها صدمه می‌بیند و از طرف دیگر کشور‌های کمک کننده نیز از ادامه کمک ابا می‌ورزند.

نگرانی‌ها از بیشتر شدن مداخله طالبان در فعالیت‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای غیردولتی در حالی بالا گرفته‌اند که دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل درباره بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان هشدار داده است و از اعضای سازمان ملل خواسته است تا میزان کمک‌ها را به کشورهای نیازمند به شمول افغانستان یکسان و هماهنگ بسازند.

فرحان حق؛ معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل همچنان هشدار داده است که کمک‌های غیر نابرابر، ما را برای رساندن کمک به نیازمندان با چالش روبرو ساخته است.

پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل گفته است که در سال روان میلادی ۲۸ میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک خواهند داشت.

یافته‌‌های برنامه جهانی خوراک ملل متحد نیز نشان می‌دهد که افغانستان در سال روان میلادی در میان ۲۲ کشوری در جهان قرار دارد که از ناامنی شدید غذایی رنج می برد و از میان ۱۵ میلیون شهروند افغانستان که تا پایان سال روان میلادی با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. همچنین ۲.۸ میلیون تن آنان در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت.