خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۵ سرطان ۱۴۰۲

یک روز پس از فرمان عیدی رهبر طالبان که در آن گفته بود که با اقدامات آنان کشت مواد مخدر به صفر نزدیک شده، اکنون دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان در سال گذشته میلادی ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید کرده است.

ملل متحد در ادامه این گزارش که به تازگی منتشر شده تاکید کرده که افغانستان به یکی از تولیدکنند‌گان اصلی متامفتامین یا شیشه در منطقه تبدیل شده که سبب نگرانی کشورهای جنوب غرب آسیا شده است.