افغانستان

سخنگوی طالبان بیانیه‌‌ها و اعلامیه‌‌های جهانیان را رد کرد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در برنامه ایام تلویزیون آمو، می‌گوید که همه بیانیه‌ها و اعلامیه‌هایی که در دو سال پسین در برابر چگونگی حکومتداری طالبان پخش شده اند، دروغ و به دور از واقعیت هستند.

آقای مجاهد می‌گوید که تاکنون کشته شدن ایمن‌الظواهری تثبیت نشده است و یک ادعا است.

سخنگوی طالبان در این برنامه افزوده است که القاعده در افغانستان حضور ندارد و داعش درحال سرکوب است.او رابطه رهبران طالبان با القاعده را نیز رد می کند.

این سخنگوی طالبان می‌گوید که پشتون‌ها اکثریت جمعیت افغانستان را تشکیل داده اند و از همین رو بیشتر اعضای کابینه آنان پشتون ها هستند.

او می‌گوید: «باید بگوییم که از لحاظ محاسبه اکثریت ملت ما پشتون است. ما بر اساس اسلام، اهلیت و اصول شرعی معامله می کنیم. نه بر اساس قوم گرایی.»

سخنگوی طالبان یکبار دیگر تاکید می ورزد که طالبان در تلاش آرودن اصلاحات در روند آموزش افغانستان هستند اما سرگرم بخش‌های امنیتی و اقتصادی هستند و نتوانسته اند اصلاحات را در درازای دو سال پسین ایجاد کنند. او می‌گوید که طالبان درباره آموزش دختران دیدگاه‌های متفاوتی داشتند اما تصمیم بسته شدن مکتب‌ها را رهبر طالبان گرفته است.

وی می‌گوید که اگر جهان کمک‌ها به افغانستان را به موضوعات سیاسی وابسته کرده است، هیچ به افغانستان کمک نکند.

او گفت: «پولی که به خاطر کمک هم می آید باید به موضوعات سیاسی بسته نشود… اگر به موضوعات سیاسی وابسته می کنند اصلا نمی خواهیم کمک‌های شان را.»

یک باشنده کابل در واکنش به گفته‌های سخنگوی طالبان گفت: «آقای مجاهد از دل گرم خود گپ می زند. او در موتر شیشه سیاه ای سی دار می نشیند. پولش حواله است. مردم افغانستان در فقر و بیچارگی است.»

ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید جهان در نهایت ناچار به به رسمیت شناختن طالبان خواهد شد.

یک فعال حقوق زن در این باره گفت: «نه تنها که دروغ آشکارا مانند عفو عمومی شان هست، در حقیقت گروگان گیری مردم افغانستان و حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان است.»

آقای مجاهد درحالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که به تازه‌گی، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان در برابر زنان افغانستان انتقاد کرده و افزودند که مهمترین گزینه برای تعامل جهان با طالبان، حرمت گذاشتن آنها به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است.