ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۲۹ جوزا ۱۴۰۲

شورای حقوق بشر سازمان ملل، امروز در نشستی در ژنو، به گونه هم صدا از طالبان خواست که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را حرمت بگذارند و از محدودیت های زنان و دختران افغانستان دست بردارند. این شورا گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان را بررسی کرد – گزارشی که در آن از تبعیض سیستماتیک طالبان در برابر زنان افغانستان گفته شده است. …

سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن می گوید، با توجه به این که بخشی از اعضای داعش شاخه خراسان، افراد پیشین طالبان هستند؛ احتمال به میان آمدن یک توافق میان داعش و طالب بسیار بالا است.