افغانستان

مشاور پیشین امنیت ملی امریکا: القاعده در داخل افغانستان در حال متحد شدن دوباره است

جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی در کاخ سفید. عکس از رویترز.

مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده هشدار می‌دهد که شبکه القاعده در داخل افغانستان در حال متحد شدن دوباره برای تعامل با هراس افگنی جهانی است.

جان بولتن تاکید می ورزد که القاعده بخشی از طالبان شده است و می گوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اوضاع افغانستان بدتر شده است.

یک هفته پس از نشر گزارش شورای امنیت سازمان ملل در باره روابط طالبان با شبکه القاعده، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده نیز در گفتگویی با صدای امریکا، تاکید می ورزد که القاعده در داخل افغانستان در تلاش اتحاد دوباره با هراس افگنی جهانی است.

آقای بولتن به این باور است که اکنون القاعده بخشی از طالبان شده است و می کوشد تا در خارج از افغانستان با هراس افگنی جهانی تعاملی را ایجاد کند.

آقای بولتون می‌گوید: «می‌ توانیم ببینیم که القاعده نه تنها از بسیاری جهت ها تقریباً بخشی از طالبان شده است، بلکه اکنون در حال سازمان مجدد است تا بتواند در خارج از افغانستان دوباره با هراس افگنی جهانی تعامل کند.»

پس از نشر گزارش شورای امنیت سازمان ملل، نشریه امریکایی «لانگ وار ژورنال» نیز در گزارشی از تقویت روابط میان طالبان و شبکه القاعده نگاشته است و از این میان از روابط عمیق میان شبکه‌ی حقانی با شبکه‌ی القاعده نیز یاد آوری کرده است.

طاهر خان خبرنگار پاکستانی می‌گوید: «طالبان این را نمی پذیرند که در داخل افغانستان القاعده وجود دارد، اما باور من این است که با این گفته های طالبان، جهان موافق نیست.»

بر بنیاد گزارش شورای امنیت ملل متحد، احسان الله بریال والی طالبان برای کاپیسا، حافظ محمد آقا حکیم والی طالبان برای نورستان و تاج میر جواد معاون اداره استخبارات طالبان از اعضای شبکه‌ی القاعده هستند که با طالبان کار می کنند.

از روابط میان طالبان و شبکه القاعده در حالی پرده برداشته شده است که طالبان از جامعه جهانی خواهان به رسمیت شناخته شدن دولت شان هستند.

صدیق صدیقی معین پیشین وزارت امور داخله می‌گوید: «هنوز هم طالبان شبکه های بزرگ تروریستی منطقه یی و جهانی را حمایت می کنند و قرار نیست که با چنین وضعیت با جهان وارد تعاملی شود که طالبان آن را انتظار دارند.»

اما سخنگوی طالبان در پیامی به تلویزیون آمو تمامی گزارش‌ها را در باره داشتن روابط با شبکه القاعده رد می کند و این گزارش ها را بخشی از پروپاگند در برابر طالبان می داند.

نزدیک به دوسال از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان می گذرد، اما در این مدت هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته است.

قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های هراس افگن، حرمت گذاشتن به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، اجازه کار و اجازه آموزش به بانوان و نیز ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول بخشی از خواست هایی هستند که جهان برای ایجاد تعامل با طالبان، انتظار عملی شدن آن را دارد.