موج ویدیو ها

موج: ازسرگیری فعالیت شورای پناهند‌گان ناروی در بخش‌هایی از افغانستان

شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده است که فعالیت‌اش را در قندهار و بخش‌های دیگر افغانستان از سر گرفته است.

در این برنامه گرداننده عبدالمطلب فراجی این موضوع را با عبدالله احمدزی رییس بنیاد آسیا در افغانستان و نفیسه عظیمی عضو پیشین مجلس نماینده‌گان بحث کرده است.