موج

موج – بحران افغانستان؛ در نشست پُشت دَرهای بسته شورای امنیت سازمان ملل متحد چی گذشت؟

نشست شورای امنیت سازمان ملل در باره افغانستان، امروز پشت درهای بسته برگزار شد.

این موضوع با مهمانان برنامه، محمد اشرف حیدری، سفیر افغانستان در سریلانکا و محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا به بحث و بررسی گرفته شده است.