موج

موج – دستور جوبایدن برای مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان در ایالات متحده امریکا

جوبایدن رییس جمهور امریکا در یک تصمیم تازه مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان را در ایالات متحده امریکا تمدید کرد.

این موضوع با مهمانان برنامه، آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی و آذرخش حافظی، رییس پیشین اتاق‌های تجارت افغانستان و آگاه مسایل اقتصادی به بحث و بررسی گرفته شده است.