موج

موج – واکنش‌ها به پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان از سوی رییس جمهور چین

پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان از سوی رییس جمهور چین، واکنش‌های زیادی را بر انگیخته است.

این موضوع با مهمانان برنامه، فیض الله جلیلی، آگاه روابط بین‌الملل و محمد ناطقی، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.