جنوب آسیا

یک روز پس از برخورد دو قطار در هند؛ عده‌ای همچنان مفقود هستند

عملیات نجات و جستجوی قربانیان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تصادف قطار در هند به پایان رسیده است.

اما عملیات پاکسازی ویرانی‌ها و لاشه‌های قطار همچنان ادامه دارد.

شمار کشته شدگان این رویداد که در نتیجه تصادف سه قطار رخ داد تا دیروز ۲۸۸ تن اعلام شده بود؛ اما مقام‌ها می گویند که پس از دو بار شمارش دیگر، شمار قربانیان به ۲۷۵ تن کاهش یافته است.

اما کسانی هستند که هنوز، جسدهای نزدیکان خود را نیافته‌اند.

سیما چهودری، همسر یکی از قربانیان رویداد گفت: «مقام‌ها می‌گویند که سرنوشت همسرم در شفاخانه روشن خواهد شد. من به تمام شفاخانه ها سر زدم اما چیزی نیافتم.»

زخمیان این رویداد که در شفاخانه‌ها بستری استند، روایت‌های دردناکی دارند.

کوشیدا داس، بازمانده رویداد گفت: «واگُن‌های قطار در حال ملاق خوردن بودند و دخترم زیر یک آهن بزرگ گیر ماند. من توانستم به کناری بروم؛ اما یک آهن به سرم خورد. به این فکر بودم که دخترم را چگونه از زیر آهن نجات بدهم. او گریه می کرد و سرانجام در مقابل چشمانم جان داد.»

هرچند تحقیقات گسترده درباره این رویداد ادامه دارند؛ وزیر خط آهن هند می‌گوید که ظاهراً کار نکردن سیستم الکترونیک تغییر خط، باعث این حادثه مرگبار شده است.

آشیوینی ویشناو، وزیر خط آهن هند گفت: «این حادثه مربوط به نقطه تماس ماشین و قسمت الکترونیک آن است. تغییر در نقطه تماس الکترونیک سبب این رویداد شده. هرکسی که این تغییر را آورده و به هر دلیلی که بوده باشد، در تحقیقات روشن خواهد شد.»

حکومت هند برای خانواده‌های قربانیان این رویداد یک میلیون روپیه هندی معادل دوازده هزار دالر غرامت می‌پردازد. زخمیان این رویداد ۲۰۰ هزار روپیه هندی معادل ۲ هزار و ۴۰۰ دالر و کسانی که به طور سطحی زخمی شده اند، ۵۰ هزار روپیه دریافت خواهند کرد.