ویدیو ها

گفتگو با اسدالله سعادتی

اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی جمهوری اسلامی افغانستان در این گفتگو با آمو، از زندگی زیر حاکمیت طالبان می‌گوید و تاکید می ورزد که با مقاومت مسلحانه در برابر طالبان مخالف است.

وی در باره کارنامه های طالبان در برابر هزاره ها می گوید:«ما نمیتوانیم که در گذشته باقی بمانیم.»