ایام ویدیو ها

ایام: آیا حکومت طالبان همه‌شمول است؟

سرپرست وزارت خارجه طالبان امیرخان متقی می‌گوید که حکومت طالبان همه‌شمول است. حکومت همه‌شمول چگونه حکومتیست؟

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال این موضوع را با عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات عالی و حبیب‌الله قادری قنسول جنرال پیشین در تورنتو بحث کرده است.