ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۳ جوزا ۱۴۰۲

طالبان صبح روز چهارشنبه با حضور هزاران تن در ورزشگاه احمد شاهی، ۶ تن را در زدند. پنج تن از آنان از قندهار و یک تن از ولایت غزنی هستند.