ایام ویدیو ها

ایام: پنتاگون گزینه‌ جاسوسی هوایی برفضای افغانستان را بررسی می‌کند

وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که در حال بررسی گزینه‌های جاسوسی هوایی بر فضای افغانستان است. در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال این موضوع را با عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین لوگر بحث کرده است.