ایام ویدیو ها

ایام: نقش قطر در وضعیت افغانستان

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال در باره سفر اخیر نخست وزیر قطر به قندهار،‌ نقش قطر در وضعیت افغانستان و موضوعات مرتبط دیگر با فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه و عزیز بارز، آگاه مسایل جهانی، بحث کرده است