ویدیو ها

موج:‌ بررسی وضعیت پاکستان پس از بازداشت عمران خان

در این برنامه گرداننده نازیه هاشمیار در باره وضعیت پاکستان پس از بازداشت عمران خان نخست وزیر این کشور، با مهمانان این برنامه گفتگو کرده است.