ایام ویدیو ها

ایام: ادعای کشته شدن عضو ارشد داعش در کابل

برخی از منابع طالبان و رسانه‌های پاکستانی ادعا می کنند که فرد شماره دوم داعش شاخه خراسان در یک عملیات طالبان کشته شده است.

این منابع طالبان به تلویزیون می گویند که روز جمعه در یک عملیات طالبان در ولسوالی شکردره کابل، انجنیر عمر، معاون ثناءالله غفاری رهبر داعش شاخه خراسان کشته شده است.