ویدیو ها

موج: گفتگو با فرهاد دریا آوازخوان و آهنگ ساز

در این برنامه گرداننده عبدالمطلب فراجی با فرهاد دریا، آوازخوان و آهنگ ساز نام‌آشنای کشور، در باره ممنوعیت‌ها بر موسیقی در افغانستان و موضوعات مرتبط دیگر گفتگو کرده است.