ویدیو ها

موج:‌ بحث در باره نشست وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان در اسلام آباد

در این برنامه گرداننده عبدالمطلب فراجی در باره پنجمین نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان در اسلام آباد بحث کرده است