افغانستان

بلاتکلیفی بیش از ۲ هزار شهروند افغانستان در اردوگاهی در امارات متحده عربی

هزاران شهروند افغانستان که با کمک شماری از گروه‌های کهنه سرباز امریکایی از افغانستان خارج شده‌اند، در اردوگاه نگهداری مهاجران در امارات متحده عربی در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

شبکه سی ان ان گزارش کرده است که حدود ۲هزارو ۱۰۰ پناهجوی افغانستان بیش از ۱۸ ماه پس از تخلیه از افغانستان هنوز هم در اردوگاهی در امارات متحده عربی در بی سرنوشتی به سر می‌برند.

این مهاجران باقیمانده‌ی حدود ۲۰ هزار شهروند افغانستان هستند که پس از سقوط کابل در آگست ۲۰۲۱ به دست طالبان، به این اردوگاه منتقل شده‌اند. تاکنون هزاران نفر از این‌ افراد به امریکا و کانادا انتقال داده شده‌اند.

اما با گذشت بیش از ۱۸ ماه، هنوز هم بیش از ۲هزار شهروند افغانستان که توسط گروه‌های خصوصی انتقال داده‌ شده‌اند، در شهرک بشردوستانه امارات متحده عربی گیر مانده‌اند.

آنان هیچ مسیر روشنی برای رسیدن به امریکا و دیگر کشورهای غربی ندارند.

این مهاجران به دلیل نداشتن ویزا تنها می‌توانند در داخل محوطه این شهرک گشت‌وگذار کنند و اجازه رفتن به جاهای دیگر را ندارند.

در همین حال، منابع از درون این اردوگاه به تلویزیون آمو می‌گویند که از میان اسناد ۴۰۰ مهاجر طی مراحل شده و قرار است به آسترالیا انتقال داده شوند.

به گفته این منابع قرار است ۱۰۰۰ نفر به کانادا و ۳۵۰ تن دیگر به امریکا انتقال داده شوند.

با این حال، پس از ورود طالبان به کابل در آگست ۲۰۲۱، هزاران شهروند افغانستان از دست طالبان فرار کرده به شهرک بشردوستانه امارات متحده عربی انتقال داده شدند.

قرار بود، این مهاجران برای چند روز به این اردوگاه نگهداری شوند و سپس برای اسکان مجدد به امریکا منتقل شوند.

اما با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز هم شمار زیادی از مهاجران افغانستان در این اردوگاه گیر مانده‌اند.