افغانستان

۸ ثور برابر با روز «پیروزی مجاهدین» در افغانستان است

امروز (شنبه ۸ ثور) برابر با سی‌ودومین سال‌گشت پیروزی مجاهدین در افغانستان است.

در این روز مجاهدین افغانستان که متشکل از حزب‌های مختلف بودند، توانستند حکومت داکتر نجیب‌الله که آن را آخرین نظامی کمونیستی در کشور می‌خواندند، پس از ۱۴ سال ساقط کنند.

پس از پیرزوی؛ اما بر بنیاد گزارش‌ها این حزب‌های جهادی میان خود به نبرد پرداختند که در نتیجه هزاران تن از شهروندان کشور کشته و زخمی شدند و صدها هزار تن دیگر افغانستان را ترک کردند.

دولت پیشین افغانستان این روز را در تقویم کشور به عنوان «روز پیروزی مجاهدین» و رختصی عمومی درج کرده بود.

اما طالبان امسال این روز را رخصتی عمومی اعلام نکردند.